Antidopingarbete


Friskis&Svettis är emot all form av doping. Vårt mål: En verksamhet helt fri från doping.


Som medlemmar i riksidrottsförbundet är vi delaktiga i deras antidopingarbete. Det innebär bland annat att medlemmar som tränar hos oss är skyldiga att medverka i de dopingkontroller som regelbundet genomförs. Blir man ertappad med att vara dopad eller vägrar göra testet stängs man av enligt RF:s stadgar i normala fall på två år. Det innebär att man då också är avstängd från Friskis&Svettis i två år.

Friskis&Svettis Karlstad:

- Bedriver en naturlig och hälsosam träning utan droger.
- Tillåter inte bruk av dopingmedel i vår verksamhet.
- Arbetar förebyggande mot missbruk av anabola androgena steroider och andra dopingklassade medel.

Vi arbetar aktivt emot doping och har upprättat en antidopingpolicy som vi arbetar efter. Tim Karlsson på kansliet är ansvarig för antidopingfrågor.

Vaccinerad förening
Vi har vaccinerat föreningen mot doping, vilket är Riksidrottsförbundets metod för att hjälpa idrottsföreningar att arbeta mot doping, göra medlemmarna medvetna om föreningens syn på doping samt att kommunicera detta mot omvärlden.

Antidopingpolicy PDF


Nyheter om vårt antidopingarbete

Samarbete för att motverka doping

Risker kring kosttillskott

 

Mer information om doping
Vill du veta mer om doping? Gå Titta in på  Dopingjourens hemsida
samt läs mer om Riksidrottsförbundets antidopingarbete