Friskispressen

Friskispressen är tidningen för Friskis&Svettis medlemmar. Tidningen görs av Friskis&Svettis Stockholm och utkommer sex gånger om året. Friskispressen är annonsfinansierad och förmedlar Friskis&Svettis idé om lustfylld träning för både kropp och själ.

Friskispressen finns också på nätet.
friskispressen2015