Styrelsen

Eftersom Friskis&Svettis Karlstad är en förening har vi en styrelse. Årsmötet tillsätter varje år en styrelse som arbetar med den stora penseln i föreningen. Styrelsen sätter upp riktlinjer för verksamheten och styr Friskis&Svettis Karlstad mot framtiden. Kontakta gärna styrelsen via styrelsen@karlstad.friskissvettis.se


Eva Stjernström – Ordförande  

 Magnus Berg - Ledamot

Carl Magnus Berglund - Ledamot

Peter Johansson - ledamot

Veronica Ovén - Suppleant

Therese Söder - Ledamot

Sandra Sundbäck – Ledamot

Anders Kjellsten – Ledamot

 Alice Fallström - Suppleant


Vill du vara med i styrelsen?

Skicka ett mejl till valberedningen, den grupp som tar fram kandidater och förslag för nästa styrelse.

Styrelseprotokoll

Här kan du ladda ner protokoll från styrelsens möten.