Våra värderingar


Friskis&Svettis värderingar hänger ihop med vår vision

"Människor ler när de tänker på träning"


och med vår verksamhetsidé

"Friskis&Svettis Karlstad erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla" 


Våra viktiga värderingar

"FRISKIS&SVETTIS
är en modig utmanare som ständigt
hittar nya och bättre vägar" 

"FRISKIS&SVETTIS

skapar träning som berör och ser
till hela människan"

"FRISKIS&SVETTIS
är ett sammanhang där människor
kan mötas"

"FRISKIS&SVETTIS
släpper lös människors engagemang"

"FRISKIS&SVETTIS
har en avslappnad, tillåtande och personlig attityd"