Öka innanförskapet

17 augusti 2017

Öka innanförskapet 

Friskis vill vara med och öka innanförskapet i samhället! Med det som mål driver nu Friskis&Svettis Riks tillsammans med lokalföreningarna och Svenska postkodsstiftelsen projektet Öka innanförskapet. Projektets syfte är att inkludera och inspirera unga människor som löper risk att hamna i utanförskap och fysisk inaktivitet med hjälp av ideella faddrar i Friskisföreningar – i höst tar vi oss an projektet i Karlstad. Vi kallar det ”Be a buddy”.

MÅLGRUPPEN NYANLÄNDA UNGDOMAR
Vi har vi valt att vända oss till nyanlända ungdomar med uppehållstillstånd och vill med denna satsning inkludera och aktivera dem till en positiv och aktiv vardag. Vi vill att ungdomarna ska uppleva den rörelseglädje som finns på Friskis samtidigt som projektet och fadderskapet förhoppningsvis ska leda till att ungdomarna gör framsteg i det svenska språket – en viktig faktor för att komma in i samhället. 

Under hela hösten kommer ungdomar att träna tillsammans med en fadder på Friskis. Faddrar är Friskismedlemmar som engagerar sig som träningsfadder för var sin ungdom. Vår förhoppning med projektet är att skapa inkludering och en meningsfull fritid för ungdomarna. Vi samarbetar med Karlstad kommun och projekten når ungdomar som fyllt 18 år. Projektet varar i 6 månader. 

Idag torsdag var vi på P4, Värmland, Sveriges Radio och pratade om projektet. 

Lyssna här: 

Läs om det i NWT:

Läs mer i VF