Friskis vill öka innanförskapet

02 juni 2017

Friskis vill vara med och öka innanförskapet i samhället! Med det som mål driver nu Friskis&Svettis Riks tillsammans med lokalföreningarna och Svenska postkodsstiftelsen projektet Öka innanförskapet. Projektets syfte är att inkludera och inspirera unga människor som löper risk att hamna i utanförskap och fysisk inaktivitet med hjälp av ideella faddrar i Friskisföreningarna – i höst tar vi oss an projektet i Karlstad. Vi kallar det ”Be a buddy”.

MÅLGRUPPEN NYANLÄNDA UNGDOMAR
Vi har vi valt att vända oss till nyanlända ungdomar med uppehållstillstånd och vill med denna satsning inkludera och aktivera dem till en positiv och aktiv vardag. Vi vill att ungdomarna ska uppleva den rörelseglädje som finns på Friskis samtidigt som projektet och fadderskapet förhoppningsvis ska leda till att ungdomarna gör framsteg i det svenska språket – en viktig faktor för att komma in i samhället. På sikt hoppas vi även kunna attrahera denna grupp som funktionärer.

VILL DU VARA FADDER?
För att projektet ska bli av behöver vi faddrar som vill vara med och engagera sig och hoppas att just DU vill ta dig an denna spännande uppgift!

Som fadder kommer du till Friskis och tränar med en ungdom cirka åtta gånger under en tremånadersperiod.  Du ska ha fyllt 18 år ha ett intresse för personliga möten och för träning. Projektet är uppdelat i två delar: Den första delen startar i augusti och innebär träning ihop med ungdomen. Under den andra delen ska du finnas till som stöd och bollplank för ungdomen. Projektet avslutas med sammanställning i december månad.

Anmäl ditt intresse senast den 16 juni genom att skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter och några rader om varför just du är intresserad av uppdraget till: anna@karlstad.friskissvettis.se
Har du övriga frågor om projektet är du varmt välkommen att höra av dig till Anna.  

PROJEKTPLAN FÖR DIG SOM FADDER:
Augusti – Gemensam uppstart med faddrar och ungdomar, träning ihop
September/oktober – Avstämning av projektet, faddrar och ungdomar tränar ihop
November – ungdomarna tränar på egen hand, faddrarna finns som stöd och bollplank till sin fadder
December – Gemensam avslutning med faddrar och ungdomar, träning och summering av projektet.

ökainnanförskapet_liten