Nya medlemsvillkor och förmåner

17 augusti 2017

Medlemsvillkor och förmåner för dig som är medlem i Friskis&Svettis Karlstad.

Medlemskap
Friskis&Svettis är en ideell medlemsförening ansluten till Riksidrottsförbundet. Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår och den tillkommer för alla träningskort. Medlemskapet är personligt och kan inte sägas upp/återbetalas. För innehavare av träningskort med en giltighetstid som löper över två kalenderår innebär detta att nytt medlemskap måste lösas vid årsskiftet för att kortet ska vara giltigt.

Medlemsförmåner
Rabatt på Stadium under vissa perioder. Vi meddelar via hemsidan och medlemsinformationen under vilka tidsperioderna som rabatten gäller. Under medlemsåret erbjuder vi olika events. Du som medlem har självklart rösträtt på årsmötet. Med medlemskapet följer även en olycksförsäkring, se nästa punkt.

Träningskort
För att träningskortet ska vara giltigt måste du ha löst medlemskap för aktuellt år. Träningskortet är en värdehandling. Det är personligt, knutet till Friskis&Svettis Karlstad och gäller i mån av plats. Träningskortet ska alltid tas med för giltig inpassering. Om du förlorar ditt träningskort eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart, ska detta anmälas till receptionen. En administrativ kostnad uttages för att få ut ett nytt kort.

Försäkring
All träning sker på egen risk. Medlemskapet innehåller en medlemsförsäkring som innebär att man är olycksfallsförsäkrad på väg till, under och på väg hem från träningstillfället. Anmälan av skada och övrig kontakt med försäkringsbolag åligger medlemmen själv.

Doping
Friskis&Svettis tar avstånd från all form av doping, och i enlighet med Riksidrottsförbundet ställer vi oss positiva till dopingkontroller. Medlemmar som tränar hos oss är skyldiga att medverka i dopingkontroller som genomförs. Den som gör sig skyldig till dopning eller inte vill delta vid en kontroll blir avstängd under minst två år. Inbetald tränings- och medlemsavgift återbetalas då inte.

Uteslutande av medlem
I enlighet med våra stadgar kan den som gör sig skyldig till dopning, stjäl, förstör eller på annat sätt motverkar föreningen bli avstängd under minst två år. Inbetald tränings- och medlemsavgift återbetalas i sådana fall inte. I grova fall av regelbrott, som exempelvis utlåning av medlemskortet, kan uteslutning av medlem ske utan någon återbetalning av eventuellt innestående träningstid.
Ändring av personuppgifter
Vi ber dig som medlem att meddela Friskis&Svettis vid ändring av namn- adress, telefonnummer och e-post adress. Även clearingnummer och kontonummer för dig som har autogiro.

Frysning av träningskort
Alla årskort kan frysas på grund av flytt/graviditet/skada/sjukdom vid ett valfritt tillfälle per 12-månadersperiod. Det gäller enbart vid uppvisande av läkarintyg eller intyg om boende/arbete på annan ort. Frysningstiden är minst 1 månad och max 1 år. Samtliga träningskort kan frysas mot uppvisande av läkarintyg vid skada eller sjukdom. Retroaktiv frysning av kort kan ske max sex månader tillbaka i tiden. För detaljerad information kontakta receptionen.

Schema- och ledarändringar
Alla scheman är preliminära och kan komma att ändras. Våra scheman och öppettider kan ändras efter tryck, exempelvis i samband med storhelger eller om våra förutsättningar ändras. Under perioderna juni- augusti och vissa helgdagar som jul, nyår och påsk gäller separat schema. Pass kan i undantagsfall ställas in. Vi kan tyvärr inte kompensera för utebliven träning.

Friskis&Svettis är en ideell förening och alla våra ledare leder sina pass och engagerar sig på sin fria tid. Därför är alla scheman och tider preliminära, och kan komma att ändras. Vårt utbud är inte statiskt, och kan komma att variera under inevarande termin och över tid. Det händer till exempel att ledare blir skadade och pass kan komma att bytas ut mot annan intensitet eller i sista hand ställas in. Vi strävar dock efter att alltid hitta lösningar när det saknas ledare.

Våra scheman och öppettider kan också ändras i samband med storhelger eller om våra förutsättningar ändras. Under perioderna juni- augusti och vissa helgdagar som jul, nyår och påsk gäller separat, reducerat schema.

Vissa intensiteter har en kortare säsong, såsom våra juniorpass, familjejympa, barntillåtna pass, samt familjefys och enkeljympa. Vi kan tyvärr inte kompensera för utebliven träning. 

Förvaring av ägodelar
Förvaring av personliga tillhörigheter som exempelvis kläder och värdesaker sker på egen risk. Friskis&Svettis är inte ansvariga för förluster på grund av stölder eller på grund av skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. I huset finns förvaringsskåp att låna under träningspassen som vi rekommenderar används för värdesaker och andra tillhörigheter, alternativt rekommenderar vi att du tar med dem till ditt träningspass. Eget hänglås medtages till skåpen. Skåpen töms varje dag. Hjälp oss gärna att förebygga stölder genom att uppmärksamma obehöriga eller avvikande beteende i lokalerna.

Trivselregler
Vi jobbar hårt för att du ska få träna i rena och fräscha lokaler och är innerligt tacksamma för att du respekterar skogränsen. Använd alltid rena skor när du vistas i våra lokaler. Kom i tid till ditt träningspass. Tänk på att många är allergiska eller känsliga mot parfym och starka dofter – dofta lagom!

Prisändringar
Månadsavtalen via autogiro är skyddade mot prishöjningar under tecknad avtalsperiod

Barn
Av säkerhetsskäl får barn inte lämnas utan tillsyn i föreningens lokaler. Undantag gäller för spädbarn som inte kan förflytta sig själv får följa med på gymmet i exempelvis en babystol. Blöjfria barn över 3 år är välkomna till Friskisklubben i Barnhörnan under öppettiderna.
Från 13 år och uppåt får du delta i all vår träning både i multihallen och på gruppträning. Det förutsätter att du har ett träningskort och giltigt medlemskap, och vi rekommenderar att du träffar en tränare som instruerar dig och följer upp din träning. Träningskortet köps tillsammans med förälder. För barn under 13 år, se vår folder om åldergränser för mer info.

Fotografering
Vi tillåter inte fotografering i våra lokaler.

 

Folder med de nya medlemsvillkoren finns att hämta i receptionen.