Ska barn och unga träna?

Varje dag bör barn och unga ägna minst 60 minuter åt fysisk aktivitet. Det är rekommendationen från Nordiska rådet och Folkhälsoinstitutet. Aktiviteten bör inkludera både måttlig och hård aktivitet och kan delas upp i flera pass under dagen. Aktiviteterna bör vara så allsidiga som möjligt för att ge kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet, kortare reaktionstid samt koordination.

 

Källa: Nordiska rådet, Folkhälsoinstitutet

 

Listan på fördelar med regelbunden fysisk aktivitet, motion eller idrott kan göras lång. Några av de mest avgörande effekterna av träning är:

•    ökat välbefinnande,

•    stärkt självförtroende

•    bättre koncentrationsförmåga

•    ökad inlärningsförmåga

•    mindre risk för belastningsskador

 

På Friskis&Svettis Karlstad har vi generösa åldersgränser. Vi vill erbjuda vårt högkvalitativa utbud till barn och inspirera till en lustfylld livsstil där träning är något positivt. Vi vill satsa på den som är ung och erbjuda ett alternativ utan tävling eller utslagning. Målet är ett leende.