Bli ledare inom gruppträning 

 

Läs mer om vår gruppträning

Läs mer om vad du får som funktionär

 

För att bli ledare inom gruppträning är detta bra egenskaper och erfarenheter

• Personlig utstrålning och engagerad attityd

• Känner föreningen och Friskis&Svettis träning väl (har varit medlem ett tag)

• Lyhördhet och stort intresse för andra människor

• Helhetssyn på träning

• Fysisk god kapacitet och teknik

• Kommunikativ och tydlig

• Inspirerande

• Professionell i din roll

• Musik- och taktkänsla

• Kroppsmedvetenhet och förmåga att visa rörelser tydligt

• Kunna skapa bra känsla i gruppen

 

 

 

Utbildning
Utbildningen startar med att man förbereder sig på hemmaplan genom ”prep-kurs”. Teori, grundläggande övningstekniker, ledarövningar är exempel på innehåll i prep-kursen.

Nästa steg i utbildningen är ”Ettan” där alla får en gemensam grund präglad av Friskis&Svettis idé om träning och ledarskap. Ettan är likadan för alla blivande ledare/instruktörer, oavsett tidigare kunskaper eller erfarenheter.

Efter Ettan följer kursen för vald träningsform. Alla träningsformskurser ger grunderna i karaktär, innehåll, upplägg, ledarskap och i många fall musik inom träningsformen. Träningsformskursen präglas av praktik inom träning och ledarskapet och förmedlar kunskap och kompetens för att leda pass på olika nivå, hantera anpassade träningsupplägg och ibland flera metoder och arbetssätt. Utbildningen är 2,5-4,5 dagar och är förlagd på kursgård/kurscenter.

Efter kurstillfällena fortsätter utbildningen genom att man jobbar vidare hemma i föreningen, skapar pass eller träningsupplägg samt övar ledarskap. Utbildningen avslutas med licensiering.

Föreningen står för alla utbildningskostnader och vi förväntar oss att du leder/instruerar hos oss i minst två år. Gärna mer, så klart. Vi lovar dig lustfyllda erfarenheter, personlig utveckling och en himla massa skoj.


 

Karin Bruzelius
Gruppträningsansvarig
karin@karlstad.friskissvettis.se

 


Hur gör du för att bli funktionär?

  • Läs på om ideellt engagemang i föreningen
  • Gå på ett informationsmöte
  • Ingen anmälan behövs, det är bara att komma!
  • På mötet får du veta hur du går vidare.