Bli en del av styrelsen


Eftersom Friskis&Svettis Karlstad är en förening har vi en styrelse. Årsmötet tillsätter varje år en styrelse som arbetar med den stora penseln i föreningen. Styrelsen sätter upp riktlinjer för verksamheten och styr Friskis&Svettis Karlstad mot framtiden.

Ett styrelseuppdrag är minst ett år långt och innebär minst 10 möten per år. Som del av styrelsen har du stort ansvar och får påverka stora beslut. 

Vill du vara med? Skicka ett mejl till valberedningen, den grupp som tar fram kandidater och förslag för nästa styrelse.

Läs mer om och kontakta styrelsen här